Garanti og returret

Garanti/reklamationsret:

Alle produkter købt hos Vagparts er der Garanti/Reklamationsret på efter Dansk lovgivning, hvilket betyder 2 års Reklamationsret. Der er dog Garanti de første 6 Mdr. da man bruger det der hedder formodningsreglen, da man vil formode at den pågældende fejl har været der fra starten og bevisbyrden påhviler Hermed Naviparts. Efter de 6 Mdr. påhviler bevisbyrden kunden. Vi skal dog påpege at i begge tilfælde vil Vagparts bistå og hjælpe kunden så godt vi kan. Garanti og Reklamationsretten træder ikraft fra kunden har modtager varen. Vagparts er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Vagparts.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Reklamation:

Ved køb af produkter hos Vagparts gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Vagparts.dk inden for rimelig tid efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består, du er som køber forpligtet til at undersøge produktet snarest mulig efter modtagelsen. Modtager du en defekt eller transportskadet vare bedes du hurtigst mulig kontakte os på mail eller ringe. Ved en defekt vare forbeholder Vagparts sig retten til at teste de pågældende produkt før der kan tages stilling til om der er tale om forkert håndtering (Voldsom behandling), eller fejlmontering som kan resultere i at den pågældende vare er blevet beskadiget. Hvis dette er tilfælde, kan Vagparts ikke holdes ansvarlig og kan til hver en tid frasige sig at skulle erstatte det pågældende produkt med et nyt eller tilsvarende produkt.

Fortrydelsesret:

Meddeler køber Vagparts.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Vagparts.dk det modtagne beløb, dog ikke fragt prisen. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris, så derfor skriv kontonummer hvor pengene skal overføres til. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) undtaget hvis produktet er bestilt specielt på bilens stelnummer, hvis dette er tilfælde bortfalder alle former for returret, Det samme er gælder varer afhentet på vores adresse, eller bestillinger via telefon eller mail dvs. uden om vores webshop og heller ikke varer solgt til virksomheder. Vagparts.dk betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Montering:

Der ydes 12 Mdr. Reklamationsret på monteringer fortaget af Vagparts.dk. Der ydes ingen Garanti på produkter som kunden selv har skaffet men som er monteret af Vagparts.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.